Informační systémy
INTAX, spol. s r. o.

INTAX, spol. s r. o.
Zoubkova 3, 150 00, Praha 5

tel: +420 222 823 111, e-mail: intax@intax.cz


 

O společnosti

INTAX je česká firma působící na trhu v oblasti informačních technologií od roku 1993.

Trvalým cílem společnosti INTAX je poskytovat kvalitní služby v oblasti informačních systémů, vyvíjet aplikační programové vybavení podle potřeb zákazníků a na dodané řešení poskytovat kvalitní servis.

Realizace každého projektu vychází z požadavků zákazníka a je specifická i s ohledem na technologie použité při vývoji a provozu aplikace.

Společnost disponuje týmem pracovníků se širokým spektrem znalostí, zkušeností a dovedností.

Dlouhodobě pracujeme ve finanční a daňové oblasti ve státní správě.

Jsme držiteli certifikátu ISO 9001 pro poskytování řešení a služeb v oblasti „Analýza, návrh a vývoj informačních systémů, jejich podpora a údržba".

Respektujeme plně požadavky zákazníka na ochranu údajů a mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámíme. Rovněž naplňujeme obecně platná etická pravidla při veškeré činnosti společnosti. Naši zaměstnanci jsou vázáni všeobecnými podmínkami výkonu zaměstnání, které se týkají duševního vlastnictví, důvěrných informací, omezení obchodní činnosti a bezpečnosti.

Na začátek stránky

Co nabízíme

Nabízíme zákazníkům to, co si nemohou koupit hotové na trhu.

Zabýváme se vývojem středních a rozsáhlých informačních systémů. Pokrýváme všechny etapy životního cyklu projektu, a to od specifikace uživatelských požadavků až po podporu provozu dodaných aplikací.

Nabízíme rovněž konzultační služby, technickou podporu a školení.

Ovládáme klasické relační databáze a 4GL jazyky (lnformix Dynamics Server, Informix 4GL) i v současné době preferované objektově-relační databáze a objektové vývojové nástroje (Enterprise Architect, Java). Převážně se orientujeme na WWW Java J2EE aplikace (JSF, Hibernate) využívající aplikační a WWW server (Apache, Tomcat, JBoss) a databázový server (Oracle, Informix), operační systémy AIX, Linux a MS Windows. V etapě návrhu využíváme CASE nástroje Enterprise Architekt, SELECT SE nebo Sybase PowerDesigner. Pracujeme s XML a SOAP standardy.

Nabízíme možnost řešení systému nebo jeho částí s využitím platformy Salesforce.com.

Zkušenosti máme s návrhem transakčně orientovaných systémů, s decentralizovaným zpracováním dat i s návrhem konsolidovaných datových skladů. Ovládáme návrh přenosů a zpracování velkých objemů dat i návrh náročných optimalizovaných algoritmů pro vrcholové kontroly a analýzy.

Projekty realizujeme v různorodých prostředích a jsme schopni aplikovat i technologie používané zákazníkem.

Na začátek stránky

Významní zákazníci

Našimi zákazníky jsou orgány státní správy i soukromé firmy.

Dlouhodobě se podílíme s firmou IBM ČR a dalšími na řešení a rozvoji systému ADIS (Automatizovaný daňový informační systém) pro GFŘ, dříve Ministerstvo financí ČR. V rámci tohoto projektu jsme navrhli a implementovali internetovou aplikaci Registr plátců DPH, za kterou Ministerstvo financí ČR získalo ocenění Český zavináč.

Dále jsme se také významně podíleli na vytvoření internetové aplikace Daňový portál, která je k dispozici na internetových stránkách České daňové správy. Aplikace je průběžně rozvíjena.

Česká daňová správa

V roce 2009 jsme prostřednictvím IBM dodali pro Ministerstvo financí ČR aplikační programové vybavení pro komunikaci s informačním systémem datových schránek (ISDS).

Naši odborníci řešili komunikační systémy, které umožňují bezhotovostní platby pomocí platebních bankovních karet VISA, EC/MC a AMEX.

Dalším naším významným projektem je informační systém pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), kde jsme navrhli a implementovali modul Exekuce a insolvenční řízení.

Na začátek stránky

Volná místa

Přijmeme analytika informačních systémů pro oblasti státní správy a podnikových systémů. Znalost konkrétní aplikační oblasti není požadována. Výhodou jsou zkušenosti z jednání s uživateli a znalosti IT technologií.

Na začátek stránky